Nasze mioty

,,C"

ŻETNIA MAIKA II z Peronówki 

x

 ASTON Wataha z Brzozowego Sadu

08.02.2021

,,H"

ŻETNIA MAIKA II z Peronówki 

 WINSLOW Van Goverwelle